Om Oss

Om Oss

Industriautomation och produktion är två ord som betyder mycket för oss.

Industriautomation är baserat på våra grunder i el- styr och programmeringsteknik kombinerat med maskinkonstruktion.

Omfattningen av tjänsterna går i varandra och vi har alla inom AiT kompetens att arbeta med de olika kategorierna, enskilt eller i team. Givetvis har vi med våra olika bakgrunder även olika kompetensområden där vi håller en extra hög spetskompetens.

Detta ger en mycket stor bredd totalt inom AiT och vår samlade erfarenhet är vår styrka.

 

Produktion är alltid viktigt och avgörande för projektens behov och genomförande.

Oavsett storlek och omfattning på projekten vill vi gärna prata i termerna om hur vi bäst kan uppnå:

* Högre produktivitet och tillgänglighet

* Högre personsäkerhet och automationsgrad

* Bättre kvalitet och uppföljning

* Effektivare utnyttjande av energi och material

 

Vi vet också att våra kunder lever i pressade miljöer med ständigt ökade krav på resultat, ofta i kombination med krympande organisationer.

Därför leder och samordnar vi uppdragen med ansvar för helheten i leveransen  och uppföljning i den omfattning kunden önskar.

Vi värderar långsiktiga relationer med våra kunder för att på bästa sätt förstå behov, både tekniska som ekonomiska.

”Industriautomation – från idé till produktion”

Palmstaden

 AiT industri 1

AiT industri 2