Välkommen till AiT (Automation i Trelleborg)

Välkommen till AiT (Automation i Trelleborg)

Behöver du en ny maskin eller modifiera och komplettera en befintlig för att uppnå bättre produktivitet, personsäkerhet, kvalitet eller energiförbrukning?

AiT har en samlad erfarenhet från industriproduktion kombinerat med kompetenser inom både el- och maskinkonstruktion och givetvis tillhörande styrutrustningar och drivsystem.
Genom stor lyhördhet för kundens behov och önskemål i kombination med ständig flexibilitet för mest effektiva lösning når vi maximalt mervärde och pris/prestanda.

Allt samlas normalt till leveranser med helhetsåtagande för alla delar, från projektledning via konstruktion och tillverkning till installation och drifttagning i produktion.

Nyckelfärdigt.

”Industriautomation – från idé till produktion”