El & Automation

El & Automation

Styrutrustningar är basen för AiT:s verksamhet sedan starten. Flertalet av oss har en bakgrund som elkonstruktörer och programmerare.

Projekt inom El & Automation kan omfatta både enstaka utrustningar och system till kompletta lösningar tillsammans med en maskinleverans.

 

 • Automatik och Elutrustningar
 • Personsäkerhet
 • Programmering styrsystem (PLC/Robot)
 • Motorstyrningar (AC/DC/Servo)
 • Instrument och Reglersystem
 • Vägnings- och Doseringssystem

 

 • Människa Maskin Kommunikation (HMI/SCADA)
 • Produktions- och Processrapportering
 • Informationsutbyte med andra system

 

 • Konstruktion
 • Programmering
 • Montageledning
 • Drifttagning

 

Tjänster 1

Tjänster 2