Personsäkerhet

Personsäkerhet

Personsäkerhet eller Produktivitet ?

Ibland, tyvärr lite för ofta, förekommer det maskiner som av olika anledning inte är säkra nog för de personer som betjänar dem eller finns i närheten.
Det gäller både nyare och äldre maskiner.

Vi vill gärna trycka extra hårt på att personsäkerhet inte ska betraktas som en separat del, utan integreras i maskinens helhet.

Måste man stoppa hela maskinen vid nödstopp,
eller går det att dela upp i olika zoner?

Måste maskinen stoppas eller betjänas så ofta eller kan man bygga bort momenten med automatiska funktioner, mätning eller övervakning?

Kan man göra maskinen säkrare och öka produktiviteten på samma gång?
Ja, varför inte?

 

Personsäkerhet och Produktivitet !

Vi använder gärna programmerbara säkerhets PLC för att nå ända fram i kombinationen mellan personsäkerhet och automation. Detta medger både flexibla och mer komplexa lösningar än vad som tidigare varit möjligt.

Vid större anläggningar kan man kommunicera med den normala maskinstyrningen för visualisering och loggning av säkerhetskomponenterna och de olika skyddszonerna.

 

Nödstopp 2