Personsäkerhet —
Maskinsäkerhet och riskanalyser för en säkrare arbetsmiljö

På AiT integrerar vi personsäkerhet och maskinsäkerhet  som en central del av maskinens helhet och ser till att göra maskiner säkrare och öka produktiviteten på samma gång.

Säkrare maskiner och ökad produktivitet

Med fokus på personsäkerhet strävar vi på AiT efter att skapa en arbetsmiljö där människor kan utföra sina arbetsuppgifter tryggt och säkert genom att implementera effektiva säkerhetsåtgärder i våra lösningar.

N

Säkrare arbetsplatser med integrerad personsäkerhet

Vi på Automation i Trelleborg är starka förespråkare för att personsäkerhet inte bör betraktas som en separat del, utan istället integreras i maskinens helhet. Vårt mål är därför att skapa säkrare arbetsplatser där personsäkerhet är en integrerad del av produktionsprocessen.

N

Riskanalyser av maskiner för en tryggare arbetsmiljö

Riskanalyser för maskiner är en central del av att säkerställa en tryggare arbetsmiljö och minimera riskerna i samband med maskinhantering. Vi på AiT är experter inom området och arbetar med att implementera lämpliga skyddsåtgärder kan man skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minimera olycksriskerna.

N

Effektiv och optimerad maskinsäkerhet

Effektiv och optimerad maskinsäkerhet är en stor del av vårt arbete på AiT. Vi strävar nämligen efter att erbjuda flexibla produktionslösningar till både nya som gamla maskiner. Lösningar som dessutom inte bara uppfyller säkerhetskraven utan som också bidrar till att maximera produktiviteten för våra kunder.

Områden

På AiT är vi stolta över vår omfattande kompetens och erfarenhet inom personsäkerhet inom industriell automation. Vi är dedikerade att skapa en säker arbetsmiljö och har ingen begränsning när det gäller vad vi kan åstadkomma.

Riskbedömning och analys
Integrerad säkerhetsdesign
Zonindelning och automatisering
Programmerbara säkerhets-PLC
Visualisering och loggning

Personsäkerhet inom industriell automation

Ta kontakt

Är ert företag i behov av omfattande helhetslösningar inom personsäkerhet, maskinsäkerhet och/eller riskanalys av maskiner? Kontakta oss på AiT för att utforska hur vi kan hjälpa er att optimera produktivitet, förbättra personsäkerheten, höja kvaliteten och öka effektiviteten i er produktion. Vi ser fram emot att höra från er och diskutera era specifika behov och mål!